วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เช้านี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ออกมาแนะนำวิธี สู้กับโรค COVID-19 จะต้องทำแบบไหน อย่าลืม ออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง สวมหน้ากากก่อนออกจากบ้าน