#สามัคคีคือพลัง หยุดทะเลาะกัน เราจะผ่านวิกกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน.

#(25 มีนาคม 63) เวลาประมาณ 16.45 น. ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดไข้เพื่อใช้คัดกรองผู้ป่วย จำนวน 19 เครื่อง ให้กับประธาน อสม.ทั้ง 16 หมู่บ้าน และหน่วยรถพยายาลฉุกเฉิน ของ อบต.คลองสาม ไว้ใช้เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่

ต่อจากนั้น ได้แวะไปมอบให้ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จำนวน 1 เครื่อง และ นำไปมอบให้นายอำเภอคลองหลวงอีก 1 เครื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าไว้ใช้งานในการดูแลคัดกรองบริการประชาชนต่อไป

โดย ส.ส.อนาวิล กล่าวว่า จากสถานการณ์วิกฤตการณ์ที่แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด_19 ในขณะนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว้างขวางยังความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนอย่างวงกว้าง ด้วยการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้คนน่าจะเป็นทางป้องกันทางหนึ่ง และเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ อสม.ที่เสียสละอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ได้มีเครื่องมือไว้ใช้งาน ในสภานการณ์ที่กำลังวิกฤตเช่นนี้