ลพบุรี ทหารอากาศทำความสะอาดสถานีรถไฟ ทหารบกให้กำลังใจประชาชน

0
44

ลพบุรี ทหารอากาศทำความสะอาดสถานีรถไฟ ทหารบกให้กำลังใจประชาชน
กองทัพอากาศ ลงพื้นที่สถานีรถไฟลพบุรี ทำความสะอาด ล้างสิ่งปนเปื้อน ขจัดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 เพื่อสนับสนุนรัฐบาล โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน 2 และนาวาอากาศเอก นภสินธุ์ อินแสน รองผู้บังคับการ กองบิน 2 นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ และเจ้าหน้าที่การรถไฟลพบุรี ร่วมทำความสะอาดสถานีรถไฟ เพื่อความสะอาดปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการ

นาวาอากาศเอกจุมพล จันทขัมมา ผบก.กองบิน 2 กล่าวว่าสำหรับ สารฆ่าเชื้อที่นำมาใช้ฉีดพ่น คือ เบนซาโคเนียมคลอไรด์ (BKC) ผสมน้ำเปล่าแล้วความเข้มข้น อยู่ที่ 0.05% สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ โดยทำลายเคลือบผิวของไวรัสให้ละลายไป โดยหลังจากที่ฉีดแล้วจะสลายไปได้ ไม่ตกค้าง ไม่เป็นอันตราย แต่หลังการฉีดพ่น จะมีการเช็ดล้างซ้ำอีกครั้ง ส่วนเจ้าหน้าที่จะมีอุปกรณ์ป้องกัน ที่เรียกว่าชุด PPE (personal protective equipment) จึงไม่มีผลกระทบทั้งนี้ สาร BKC เป็นประเภทควอเตอร์นารีแอมโมเนีย ซึ่งปกติเป็นส่วนผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้ว

ด้านสถานีรถไฟลพบุรี ก็ยังคงเข้มงวดในมาตรการรักษาความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 เพิ่มการทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในสถานี ทั้งระหว่างวัน ก่อน และหลังการให้บริการ พร้อมเน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุกจุด มีการประกาศเน้นย้ำให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าสถานี และขึ้นขบวนรถไฟ และตลอดเวลาที่ใช้บริการ พร้อมทั้งยังจัดแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อโรคให้ผู้โดยสารใช้บริเวณสถานี ขอให้ทำความสะอาดมือก่อน และหลังการใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

ทางด้านกองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา (ปจว) ได้ใช้รถบรรทุกติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมมีเจ้าหน้าที่แต่งชุดแพทย์ พยาบาล วิ่งไปตามเส้นทางหลักภายในจังหวัดลพบุรี ประกาศเตือนถึงอันตรายของเชื้อโควิด-19 ขอให้ประชาชนระวังอันอันตรายและขอให้ ระวัง รักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัว ตามนโยบายของรัฐที่ออกประกาศเตือนในทุกกรณี

กฤษณ์ ลพบุรี 0890899090