วันนี้ (24 มี.ค.63) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะรองโฆษก สตม. และรองโฆษก บก.ตม.1 เปิดเผยว่า

0
26

วันนี้ (24 มี.ค.63) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะรองโฆษก สตม. และรองโฆษก บก.ตม.1 เปิดเผยว่า “บก.ตม.1 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ได้กำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการตามมาตรการลดความแออัดของสถานที่ให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. ดำเนินการปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) จำนวน 3 แห่ง ซึ่งเดิมเปิดให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ ชั้น 1 และห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สาขาลาดพร้าว ชั้น 5 A โดยทั้งนี้ ศูนย์บริการแรงงานฯ ที่ห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียลเวิลด์ฯ ได้เปิดให้บริการ ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 5 ของห้างสรรพสินค้า แทน ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้าง สอดคล้องกับมาตรการลดความแออัดของสถานที่ให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
2. ดำเนินการปรับรูปแบบการให้บริการ ณ ที่ทำการ บก.ตม.1 โดยใช้มาตรการ การมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการลดความแออัดของสถานที่ทำงาน/สถานที่ให้บริการ โดย บก.ตม.1 ได้จัดเก้าอี้พักรอสำหรับ ผู้ขอรับบริการ ให้นั่งเก้าอี้รอรับบริการแบบตัวเว้นตัว และกำหนดจุดรอรับบริการให้มีระยะห่างระหว่างผู้ขอรับบริการ 1.5 เมตร โดยมีเจ้าหน้าที่ ตม.กวดขันผู้รับบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังจัดให้เจ้าหน้าที่ ตม. ออกมาให้บริการตรวจเอกสารบริเวณ ด้านหน้าที่ทำการ เพื่อคัดกรองแยกประเภทผู้ขอรับบริการ ทำให้สามารถให้บริการได้รวดเร็วขึ้น และลดความแออัดภายในสถานที่ทำการ อีกทั้ง ผู้ขอรับบริการสามารถมายื่นคำร้องขอรับบริการ ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ก่อนการอนุญาตสิ้นสุดเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดความแออัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยฯ ผ่านระบบออนไลน์ และผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สืบเนื่องจาก บก.ตม.1 ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการในการลดความแออัดของสถานที่ทำการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงมีการประชาสัมพันธ์กรณีการแจ้งที่พักอาศัยของ คนต่างด้าว ตามมาตรา 37 (5) และมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่ง สามารถดำเนินการแจ้งผ่านระบบออนไลน์ และแจ้งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน โดยที่เจ้าตัวไม่ต้อง เดินทางเข้ามาแจ้งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ บก.ตม.1 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการลดความแออัดของสถานที่ทำการ โดยสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้ที่ www.immigration.go.th