a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 นทางบริษัทกิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดได้มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค โควิค19 ให้กับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ ผอ. โรงพยาบาล สมุทรสาคร ผอ. โรงพยาบาล กระทุ่มแบน ผอ. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีดังนี้ ถุงมือผ้าจำนวน 69 คู่หมวกกันสะเก็ด 80ใบแว่นตากันสะเก็ด 96 อันถังพ่นยาฆ่าเชื้อขนาด 12 ลิตรจำนวน 24 ใบ นายจักรินทร์วัฒนา พฤกษา กุลประธานบริษัทเป็นผู้ส่งมอบให้กับนายวีระศักดิ์วิจิตร์แสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ตามข้างต้นจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในเบื้องต้น เราคนไทยจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกันกลุ่มพลังใหม่ใจเกินร้อยจิตอาสาทำเพื่อสังคมรายงาน