ข่าว –  หัวหินตั้งด่านตรวจคัดกรองป้องกันโควิด-คุมเข้มสถานบริการ


วันที่ 24 มี.ค.63 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการค้นหาและเฝ้าระหวังบุคคล และนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑลที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งคาดว่าจะมีการเดินทางเข้าในพื้นที่ โดยชุดปฏิบัติการดังกล่าวจัดตั้งเพื่อรองรับตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้านมี ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครโควิด-19 จัดตั้งทุกหมู่บ้านทั้ง 8 อำเภอ ระดับเทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลหัวหินและเทศบาลเมืองประจวบฯประกอบด้วยผู้แทนอาสาสมัครโควิด-19 ทุกชุมชน อสม.และทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการทั้ง 3 ส่วนมีหน้าที่ในการค้นหาและติดตามบุคคลหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก กทม.และจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.หัวหิน ได้ให้ความรวมมือจัดตั้งทีมเพื่อร่วมกันค้นหานักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่เสี่ยง สำหรับผลการปฏิบัติที่ผ่านมาได้จับกุมสถานบริการที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดฯในพื้นที่อำเภอหัวหิน 1 ราย โดยจะต้องส่งฟ้องศาล ซึ่งการผ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน เปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานต่างๆเพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ภายหลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่หัวหินรวม 7 ราย ซึ่งรักษาหายแล้ว 2 ราย ล่าสุดมีข้อสรุปในการตั้งจุดตรวจ-จุดคัดครองผู้ที่เดินทางมาจาก กทม.และจังหวัดรอบปริมณฑล โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลจะร่วมปฏิบัติงานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องที่ถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ ตรงข้ามห้างบุญถาวร ทิศใต้หน้าวัดพุทธไชโย และด้านทิศตะวันตกที่ช่องเขาด่าน บนถนนสายหัวหิน-หนองพลับ ที่มาจากถนนสายบายพาสปราณบุรี เพื่อตรวจคัดครองวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคลที่เข้าพื้นที่

“ยอมรับว่าในทางปฏิบัติยังมีปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และการบริหารงานตามสภาพข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันได้แจ้งผู้นำทั้ง 39 ชุมชนขอความร่วมมือช่วยสอดส่องผู้ที่เข้าข่ายคัดกรอง แต่ต้องยอมรับว่าในพื้นที่ชุมชนเมืองจะตรวจสอบยากกว่าพื้นที่ชนบท สำหรับกระแสความหวั่นวิตกหลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่ อ.หัวหิน ขอเรียนว่าผู้ป่วยทั้งหมดรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้งหมดติดเชื้อมาจากพื้นที่อื่น ขณะที่การสอบสวนโรคมีการรายงานของคณะกรรมการระดับจังหวัดขณะนี้มีความคืบหน้าในการติดตามตรวจสอบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดแล้ว” นายนพพร กล่าว

และเมื่อคืนที่ผ่านมา นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหินพร้อมด้วย จ่าเอกแก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบฯ นายชัยชาญ มูลมาก จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นายเจนวิทย์ ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน  พร้อมด้วยกำลัง อส. สาธารณสุข สภ.หัวหิน แบ่งกำลังเป็น 3 ชุด ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหาร สถานบันเทิง บาร์เบียร์ซอยบิณฑบาต ซอยหัวหิน 80 ,94 ตลาดเพิ่มทรัพย์ พบร้านอาหาร สถานบริการต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่แนะนำร้านอาหารให้จัดระยะห่างของโต๊ะและที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร ให้มีการคัดกรองวัดไข้ วางแอลกอฮอล์ 70 % ล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน ขณะที่สถานบันเทิงต่างปิดให้บริการตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยบรรยากาศเงียบเหงา.
อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์