ธารน้ำใจหลั่งไหล มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สฤษฏ์ – คุณผกามาศ ถอสุวรรณ์ นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ป้องกันแบคทีเรีย จำนวน 500 ชิ้น มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีนายแพทย์กรกฤษณ์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ

เวลา 09.30 น. คุณบุษศรา แสงทับทิม นำขนมวุ้นฝอยทอง จำนวน 25 กล่อง มอบให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และ COVID – 19 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ

เวลา 09.30 น. สจ.กวี อัศวรัตน์ มอบขนมและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด แบ่งปันน้ำใจให้กับผู้รับบริการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยจะมีกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีหมุนเวียนนำขนมและเครื่องดื่ม วันละ 100 ชุด แบ่งปันให้กับผู้รับบริการทุกวัน เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง
………………………………………………….
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-001555 056-219888 และ 089-8584102 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์