ทหารนาวิกร่วมกับผู้นำศาสนาทำความสะอาดมัสยิดกลางป้องกันโควิท19

0
40

ทหารนาวิกร่วมกับผู้นำศาสนาทำความสะอาดมัสยิดกลางป้องกันโควิท19

นราธิวาส-ทหารนาวิกโยธิน ร่วมกับผู้นำศาสนาพร้อมใจทำความสะอาดมัสยิดกลางป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดช่วงประกอบศาสนกิจ

ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส เรือเอกวินัย พุ่มทอง นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เรือโทภราดร สุขบงกช ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พร้อมผู้นำศาสนา ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบนอกมัสยิด ร่วมใจต้านภัยไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับการทำความสะอาดในครั้งนี้ ทหาร ผู้นำศาสนา มาร่วมกิจกรรม ได้ช่วยกันฉีดล้างทำความสะอาดพื้น และอาคารที่อยู่บริเวณรอบมัสยิด ในการนี้ผู้นำศาสนาไว้ใช้สำหรับให้พี่น้องประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจในมัสยิดได้ทำความสะอาดมือก่อนเข้าไปละหมาดในมัสยิด ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้ศาสนสถานเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเชื้อให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส