ปทุมธานี นายกบึงกาสามวอนชลประทานปล่อยน้ำให้เกษตรกรตามปกติเพื่อกันการแย่งชิงน้ำ

0
17

ปทุมธานี นายกบึงกาสามวอนชลประทานปล่อยน้ำให้เกษตรกรตามปกติเพื่อกันการแย่งชิงน้ำ

วันที่ 24 มีนาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในหลายตำบลยังคงขาดแคลนน้ำในการล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร น้ำในลำคลองชลประทานต่างๆยังคงแห้งขอดคลองไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองเสืออยู่ในขณะนี้

ด้านนายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายก อบต.บึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่าน้ำในลำคลองชลประทานต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอหนองเสือ ยังคงแห้งขอดคลองไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่ทำสวนทำไร่ทั้งที่เกษตรกรบางส่วนได้ชลอการทำนาออกไปแล้วก็ตาม

ซึ่งปัญหาน้ำภายในคลองชลประทานไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรนั้นก็มาจากทางชลประทานนั้นได้มีการปล่อยน้ำให้เกษตรกรได้ใช้เพียงแค่ 6 วันต่อเดือน จึงเป็นสาเหตุในการสูบแย่งชิงน้ำกันจนน้ำในลำคลองชลประทานแห้งขอดคลอง โดยตนเองอยากจะฝากวอนทางชลประทานขอให้ปล่อยน้ำออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาแย่งชิงกันสูบน้ำทั้งที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์มีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้วิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่หนองเสือนั้นหากมีน้ำเพียงพอในแต่ละสวนเกษตรกรต่างๆนั้นจะไม่มีการสูบน้ำต่ออีก แต่พอชลประทานมีข้อกำหนดในการบริหารจัดการน้ำเกิดขึ้นทำให้เกษตรกรเหล่านี้เกิดความวิตกกังวลจึงได้มีการแย่งชิงน้ำเพื่อกักตุนเอาไว้ นายไพศาลณกล่าว