“นอภ.เก้าเลี้ยว คุมเข้ม สั่งตั้งด่านตรวจความเรียบร้อยตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ flagship for DOPA Excellent 2020!!

0
53

“นอภ.เก้าเลี้ยว คุมเข้ม สั่งตั้งด่านตรวจความเรียบร้อยตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ flagship for DOPA Excellent 2020!!

วันที่ 23 มี.ค.63เวลา 18.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ ทามิน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ ต.เขาดิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ต.เขาดิน อส.ชรบ.ในพื้นที่ดำเนินการจัดทำแผนแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์อำเภอเก้าเลี้ยว

โดยมีการตั้งด่านชุมชนเพื่อเป็นการกำกับติดตามการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนตรวจตราความเรียบร้อยการจราจร การตรวจค้นยาเสพติด การให้คำแนะนำคนเดินทางในการป้องกันไวรัสโควิด 19 ทั้งหมดนี้ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ flagship for DOPA Excellent 2020 ณ ป้อมสายตรวจ ม.2 ต.เขาดิน!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

#สมบัติ ผลกิจ ทีมข่าวเฉพาะกิจ คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์!!

###############################