รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถวายหน้ากากอนามัยให้กับวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์

0
63

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถวายหน้ากากอนามัยให้กับวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำหน้ากากผ้าสีเหลืองไปถวายพระภิกษุสำหรับการป้องกันโรคโควิด19 ที่วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดวรนาถบรรพรต พระอารามหลวง อ. เมืองนครสวรรค์ และวัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี