พังงา ระดมกำลังตรวจคัดกรองทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญยังไม่พบผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0
36
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พังงา ระดมกำลังตรวจคัดกรองทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญยังไม่พบผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (22 มี.ค.63) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้มีการระบาดในพื้นที่ทั้งบนบก ทางทะเล แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ณ หน่วยแพทย์เฉพาะกิจหมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน บริเวณท่าเรือ ที่พักโรงแรม รวมทั้งแนะนำให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยวันนี้ได้ตรวจคัดกรองจำนวน 28,283 คน และระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2563 รวม 56 วัน ได้ตรวจคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยง รวมจำนวน 124,014 คน ผลการตรวจยังไม่พบผู้ที่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด อีกทั้งจังหวัดพังงาได้เฝ้าระวังติดตามผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 64 ราย พ้นระยะการเฝ้าระวัง 27 ราย และยังคงเฝ้าระวังติดตามอาการ 37 ราย