จังหวัดจันทบุรี ประกาศปิดด่านชายแดน และจุดผ่อนปรนทั้ง 5 แห่ง เพื่อควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อโควิด 19 ส่งผลทำให้มีแรงงานต่างด้าวกัมพูชาจำนวนมากติดค้างที่หน้าด่าน เพื่อรอกลับประเทศ
วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID – 19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดจันทบุรี ไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคฯ และให้พิจารณาปิดจุดผ่านแดนถาวรประเภทต่างๆ ทางจังหวัดจันทบุรี จึงสั่งปิดจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทุกจุดตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ทั้งนี้ให้ผ่านได้เฉพาะรถบรรทุกสินค้าผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีเท่านั้น
โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระหว่างประเทศ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี ทหารพรานนาวิกโยธิน และหน่วยกักกันสัตว์มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถที่ผ่านเข้าออกด่าน และอนุญาติเพียงพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ 2 คน เท่านั้นผ่าน
ทั้งนี้พบว่าที่ประตูผ่านแดนได้มีแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาทำงานจำนวนมากยืนรอจะกลับประเทศในพื้นที่กัมพูชาแต่ไม่สามารถกลับเข้าประเทศได้
นายไตรรงค์ มีทับทิม/จันทบุรี 0870894201