กาญจนบุรีแรงงานชาวพม่า – นักพนันชาวไทย คิดค้างกว่า 500 คน ที่ชายแดนบ้านพุน้ำร้อน-บ้านทิกิ อดกลับประเทศ หลัง ผวจ.กาญจน์ ประกาศปิดด่านชายแดน หนีโควิด-19 รวม 14 วัน ขณะที่ด่านเจดีย์สามองค์ ผู้ประกอบการโรงงาน ต้องจ่ายเงินเดือนให้แรงงานชาวเมียนมา ที่หน้าด่าน ตม.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
จากกรณี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเขตติดต่อชายแดนทุกจังหวัด เพื่อให้พิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดทราบแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของจังหวัดในการระงับการเข้า – ออก ของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนและช่องทางเข้า – ออกทุกประเภทในพื้นที่เป็นการชั่วคราวนั้น เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น กระทวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดชายแดนที่มีช่องทางผ่านแดนในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว
ต่อมานายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1191/2563 เรื่องการระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนชั่วคราว และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีที่มีระยะทางกว่า 371 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563
ล่าสุดเวลา 08.30 น. วันนี้ 21 มีนาคม 63 บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า มีแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาทั้งหญิงและชายประมาณ 200 คน เดินทางกลับมาจากสถานที่ทำงานหลายจังหวัด มุ่งหน้ากลับประเทศของตนเองแต่ปรากฏว่าไม่สามารถข้ามชายแดนไปได้ เนื่องจากทางการไทยและเมียนมา ทำการปิดด่าน และห้ามคนไทยและชาวเมียนมาข้ามแดนเป็นการชั่วคราวโดยเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้แรงงานทั้งหมดยังคงติดอยู่ที่ฝั่งไทย ใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน
โดยแรงงานชาวเมียนมา ให้ข้อมูลว่า แรงงานทั้งหมดมาจากหลายสถานที่ ทั้งในกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 200 คน หากกลับประเทศไม่ได้ พวกตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะที่ทำงานก็แจ้งให้พวกเราหยุดทำงานและกลับบ้านไปก่อน ดังนั้นเมื่อด่านทั้งสองฝั่งปิดเราก็คงต้องอยู่ฝั่งไทยไปจนกว่าจะครบระยะเวลา 14 วัน แต่อยากเรียกร้องให้ทางการไทยและเมียนมาพิจารณาผ่อนปรนเปิดให้ข้ามแดนวันนี้อีกหนึ่งวันก่อนจะทำการปิดด่าน เพื่อพวกเราได้เดินทางกลับประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์บริเวณชายแดนยังคงสงบเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคอยประชาสัมพันธ์ให้แรงงานได้เข้าใจตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ขณะเดียวกันมีนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนหนึ่ง ซึ่งข้ามไปท่องเที่ยวยังเมืองทวาย ภาคตะนาวศรี ประเทศเมียนมา และอีกส่วนหนึ่งเป็นนักแสวงโชคที่ข้ามไปเสี่ยงโชคกันตามบ่อนการพนันต่างๆ ในบ่อนฝั่งบ้านทิกิ ตรงข้ามบ้านพุน้ำร้อน ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เช่นกัน ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 300 คน
ต่อมาเมื่อเวลา 10.30 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจความเรียบร้อย หลังจากที่ได้ประกาศห้ามบุคคล และยานพาหนะ เข้า – ออก ประเทศไทย และได้รับการร้องเรียนว่า หลังจากมีประกาศห้ามบุคคล และยานพาหนะเข้า – ออก มีประชาชนไทยที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยว และแสวงโชค (เล่นการพนัน)ในประเทศเมียนมา กว่า 300 คน ไม่สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้ นายจีระเกียรติ จึงได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง นำคนไทยที่ตกค้างในประเทศเมียนมา กลับมายังประเทศไทยภายใน 18.00 น.ของวันนี้ 21 มีนาคม 2563 และให้นำประชาชนชาวเมียนมากลับประเทศ ภายในวันนี้เช่นกัน ส่วนอาหารที่ชาวเมียนมาต้องอาศัยซื้อจากประเทศไทย อนุญาตให้ ข้ามมาซื้อได้ ภาพในวันนี้ หลังจากวันนี้แล้ว ห้ามบุคคล และยานพาหนะ เข้า – ออก ประเทศโดยเด็ดขาด
เกษร เสมจันทร์