รถตู้โดยสารยื่นหนังสือ บขส.จัดตู้จำหน่ายตั๋วใหม่

นายปรีดา มากมูลผล นายสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด พร้อมผู้ประกอบการรถตู้ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เพื่อขอจัดตู้จำหน่ายตั๋วรถตู้ใต้ทางด่วนหมอชิตใหม่ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน

นายปรีดา มากมูลผล นายสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด เปิดเผยว่า ด้วยสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะที่เช่าพื้นที่อาคาร A B C D ที่จำหน่ายตั๋วใต้ทางด่วนหมอชิต ได้รับความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบที่ คสช.จัดระเบียบให้ขายตั๋วรวมกัน จัดรวมสายกันไว้ ในปัจจุบันมีตู้บางตู้มีวินเดียว และตู้บางตู้รวมแออัดกัน เส้นทางเดียวกันอยู่ติดกัน ทำให้มีการแย่งลูกค้าเสียงดัง บางครั้งมีการทะเลาะวิวาทกัน ประกอบกับผู้โดยสารที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัญหาไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในขณะนี้ ทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนหนักมาก

ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะห์มาทาง บขส.ให้จัดตู้ใหม่ตามความสมัครใจของวินไหนที่จะแยกย้าย หรือรวมกันได้ วินไหนที่เดือดร้อนต้องการแยกย้ายก็ให้แยก วินไหนอยู่ได้ไม่ประสงค์แยกย้ายก็อยู่เหมือนเดิม ทางสมาคมฯ จึงได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน มายังท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อช่วยพิจารณาจัดตู้จำหน่ายตั๋วใหม่ เพื่อได้บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ