กองบัญชาการตำรวจนครบาล
๓๒๓ วังปารุสกวัน ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑0๓๐๐
โทรสายตรง ๐-๒๒๘๐-๓ ๑ ๙๒
ตำรวจนครบาล ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิข้าราชการตำรวจและผู้มาติดต่อราชการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒.๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Covid-๑๙)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙
หรือโควิด ๑๙( Covid-๑๙) ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเกิด
ความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. , พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ,ตร. และ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ได้วางมาตรการในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Covid-๑๙)
ซึ่งสามารถติดต่อได้ในวงกว้าง และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการ
ควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด โดยให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ ก่อนเข้าอาคาร บช.น. ด้านหน้าตลอด ๒๔ ชม. และด้านหลังอาคารเชื่อมลานจอดรถ
(เวลาราชการ) โดยผู้ที่ผ่านการตวจวัดอุณหภูมิและล้างมือแล้วจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์ที่หน้าอก เพื่อเป็น
การแสดงว่าผ่านการตรวจแล้ว และได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาคาร บชน.ใส่หน้ากาก
อนามัย และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกนาย
ทีมงานประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล