เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ หนังสือออกมาหลายฉบับเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดนครสวรรค์มีดังนี้

0
103

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ หนังสือออกมาหลายฉบับเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดนครสวรรค์มีดังนี้