จังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2563 ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแถลงข่าวมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อภายในจังหวัด

0
403

จังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2563 ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแถลงข่าวมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อภายในจังหวัด
วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม เพื่อหามติมาตรการชะลอและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภายในจังหวัดนครพนม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ สื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก
สำหรับมติที่ประชุมเห็นชอบและเสนอให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ มาตรการชะลอและป้องกัน การระบาดภายในจังหวัดนครพนม มติที่ประชุมเห็นชอบให้ ปิด/งด สถานบริการทุกแห่ง สนามกีฬา (ที่มีการสัมผัสร่างกาย มวย ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ยบอล) สนามชนไก่ สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ(โรงภาพยนตร์) สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย (การบริการฟิตเนส) นวดแผนโบราณ (เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล) ร้านเกมส์ รวมถึงสนามเด็กเล่น สวนสนุก ในร่ม เช่น บิ๊กซี โลตัส การจัดตลาดนัดคลองถมหรือตลาดนัดชั่วคราวต่าง ๆ ในส่วนสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร เปิดบริการถึงเวลา 22.30 น.โดยให้สถานบริการดังกล่าวจัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือ พนักงานประจำร้านให้สวมหน้ากากผ้า ระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีการทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผู้ใช้บริการ ในห้องสุขาให้จัดหากระดาษเช็ดมือห้ามไม่ให้มีผ้าเช็ดมือชนิดใช้ร่วมกันร่วมกับต้องจัดสบู่เหลวให้ล้างมือ มีการจัดการขยะที่ถูกต้อง //ร้านค้า ต้องให้มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เช่นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส มีการดูแลสุขภาพป้องกันเชื้อของพนักงานเช่นใช้หน้ากากผ้า มีการวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือในจุดที่มีการใช้งานร่วมกัน //ถนนคนเดิน ตลาดโต้รุ่ง มีมติให้ขยายพื้นที่ระหว่างแผงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ให้จัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือวางไว้ในระยะ 200 เมตร มีการรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในระหว่างการเดินถนนคนเดินหรือโต้รุ่ง //สถานบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชา อนุญาติให้จัดการเรียนการสอนห้องละไม่เกิน 20 คน จัดให้นั่งเรียนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ให้จัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ผู้สอนและผู้เรียนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือปรับวิธีการสอนแบบออนไลน์ //กิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยง เช่นการประชุมอบรมตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป ทั้งส่วนของเอกชนและราชการ ให้งดการจัด ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถงดได้ ต้องมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ จัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร //การจัดงานบุญประเพณี งดการจัดคอนเสิร์ต ดนตรี หมอลำ การจัดฉายภาพยนตร์ รำวง และการแสดงสินค้าต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะต้องมีการจัดวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จัดที่นั่งห่างกัน //พิธีกรรมทางศาสนาและข้อปฏิบัติศาสนากิจต่าง ๆ มีมติให้ หลีกเลี่ยงการรวมคนหมู่มาก หรือให้ปฏิบัติศาสนากิจที่บ้าน ถ้ามีความจำเป็นต้องมารวมตัวกัน ต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมสวมใส่หน้ากากผ้า จัดให้นั่งห่างกันระยะ 1 เมตร เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ให้ล้างทำความสะอาดสถานที่ตามแนวทางปฏิบัติทุกครั้ง //การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน มีมติให้เลื่อนออกไปก่อน //สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ห้างสรรพสินค้า มีมติให้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงาน จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ บุคลากร/พนักงาน สวมใส่หน้ากากผ้าในการปฏิบัติงาน ทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา จำกัดจำนวนคนใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ไม่ให้เกิดความแออัด จัดระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและรับใช้บริการไม่น้อยกว่า 1 เมตร //ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อในระบบขนส่งสาธารรณะภายในประเทศ จะมีจุดคัดกรองรถโดยสารทั้งสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทางก่อนเข้าตัวจังหวัดนครพนม ได้แก่ รถทัวร์ รถเหมา รถจ้างเหมา ก็จะมีการวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทั้งขาขึ้นและขาลงทุกสถานี จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้พนักงานและผู้โดยสารทุกคนสวนหน้ากากผ้า ถ้าเกิดกรณีที่พบผู้ที่มีไข้ในแจ้งมาที่ 1669 ทางสาธารณะสุขจะออกไปดำเนินการตรวจสอบและตรวจร่างกายอีกครั้ง //ด่านจะเปิดทำการเฉพาะด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ในส่วนด่านชั่วคราวและด่านอื่นๆจะปิดไปก่อน
ทั้งนี้ มติที่ประชุมจะดำเนินการจัดทำเป็นคำสั่งที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 ถือเป็นการชะลอป้องกันการระบาดภายในจังหวัดนครพนม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ทางจังหวัดนครพนม จะดำเนินการฉีดพ่น ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ในทุกพื้นที่จุดเสี่ยงในจังหวัดนครพนม จึงอยากเชิญชวน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนม ร่วมกัน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ในบ้านเรือน ร้านค้า และสถานที่สาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว และประชาชน ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดนครพนม ต่อไป

ภาพ/ ข่าวส.ปชส นพ. เทพพนม รายงาน