วันนี้ 17 มีนาคม 63 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน

0
24

วันนี้ 17 มีนาคม 63 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน นำโดยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด และ กอ.รมน.จังหวัด ลงพื้นที่ สำรวจ ติดตามสถานการณ์ การจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ห้างโมเดิร์นเทรด (Makro Lotus และ Big C ) และ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นรายใหญ่ของจังหวัดน่าน (บริษัทนราไฮเปอร์มาร์ท)ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ผลการตรวจสอบ : สินค้า อุปโภคบริโภค (อาทิเช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม กระดาษทิชชู อาหารกระป๋อง นมผง นมพร้อมดื่มฯลฯ) มีปริมาณมากพอเกินความต้องการของประชาชน ราคาจำหน่ายยังคงเดิม พร้อมนี้ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ บริหารจัดการสินค้าให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอ ไม่ขาดแคลนในระยะต่อไป บุญยงค์ สดสอาด จังหวัดน่าน 081- 0342455 รายงาน