a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าฯนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอเรณููนคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ว่าฯนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ปิดโรงแรมทำความสะอาด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 100% สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook ในนาม “นราธิเบต ทองดำ” ได้อัดคลิปวิดีโอถ่ายทอดสด ระบุว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้กล่าวถึงการเดินทางมาจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2563 โดยเริ่มมีอาการไข้ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นั้น http://thainews.prd.go.th/…/news/detail/TCATG200317113024934 จังหวัดนครพนมได้ตรวจสอบข้อมูลและสอบถามข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบว่านายนราธิเบต ทองคำ พร้อมกับเพื่อน 3 คน รวมเป็น 4 คน ได้เดินทางมาจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนครพนม เวลา 10.00 น. สายการบินแอร์เอเชีย FD3398 ที่นั่ง 16C พร้อมกับเพื่อน 3 คน โดยมีเพื่อนจากจังหวัดนครพนมเดินทางไปรับ และเดินทางไปที่ลานพญาศรีสัตนาคราช เวลา 11.45 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารใน อ.เมืองนครพนม เวลา 14.00 น. เดินทางไปวัดพระธาตุพนม เข้าพบท่านพระครู และเข้านมัสการองค์พระธาตุพนม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เวลา 16.00 น. ดื่มน้ำที่ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มใน อ.ธาตุพนม เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหารใน อ.เมืองนครพนม และเดินทางกลับที่พักโรงแรมในเวลา 02.20 น. วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ได้เดินทางไปที่ สภ.เมืองนครพนม เวลา 09.30 น. นั่งรถตู้เช่าเที่ยวในตัวเมือง เดินทางไปที่สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) เวลา 15.00 น. เดินทางกลับเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดนครพนม รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร และเดินทางกลับด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3395 เลขที่นั่ง 16B เวลา 20.00 น. กล่าวโดยสรุปจำนวนสถานที่แวะเยี่ยมชม ร้านอาหาร โรงแรม รวม 9 แห่ง กลุ่มบุคคลที่ถือเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เพื่อนร่วมเดินทาง ผู้โดยสารบนเครื่องบินรวมลูกเรือ ทั้งขาไป-ขากลับ ผู้ร่วมรับประทานอาหาร พนักงานร้านอาหาร พนักงานโรงแรม พระภิกษุ ลูกวัด พนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกติดตามผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง และออกตรวจสอบ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ลดการแพร่กระจายของโรคเรียบร้อยแล้ว และให้คำแนะนำในสถานที่ต่างๆ ทั้ง 9 แห่ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยมั่นใจได้ว่าทุกสถานที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการจากการติดตามค้นหาผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง สามารถติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แล้ว จำนวน 31 คน ทุกคนจะได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้น และจะได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยทีมเคลื่อนที่เร็วจะลงตรวจถึงบ้าน และจะต้องกักกันตัวเองในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน ในระหว่างนี้จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกติดตามวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามอาการป่วยทุกวัน หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก เจ้าหน้าที่จะรับตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันที ในส่วนของกลุ่มที่ยังติดตามไม่ได้ จำนวน 14 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะให้เลขหมายโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ฝ่ายปกครองร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะเร่งติดตามให้ครบทุกรายโดยเร็วต่อไป ส่วนกลุ่มบุคคลอื่นที่อาจจะอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในห้วงเวลาเดียวกัน ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่มีคพนแออัด หากมีอาการไข้ หรือไม่สบายควรรีบพบแพทย์ทันที นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวทิ้งท้ายว่า “จนถึงขณะนี้ยังยืนได้ว่าไม่มีผู้ป่วยยืนยันที่เป็นชาวนครพนม หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนมยังเป็นจังหวัดที่มีความปลอดภัย เหมาะแก่การท่องเที่ยว ทั้งบรรยากาศ สภาพอากาศ และวิถีชีวิตของชาวนครพนม

ภาพ/ข่าว เทพพนม กวี รายงาน