โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จังหวัดนครสวรรค์ยังเป็น 0

0
63

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จังหวัดนครสวรรค์ยังเป็น 0 สรุปสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จังหวัดนครสวรรค์ยังเป็น 0 มีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสมมากถึง36ราย วันที่ 17 มีนาคม 2563