วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ป้องกันตัวเองห่างไกลจากไวรัสโควิด 19

0
42

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ป้องกันตัวเองห่างไกลจากไวรัสโควิด 19