นายกเหล่ากาชาดพังงา ร่วมกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย เพื่อสุขภาพพี่น้องชาวพังงา!
วันนี้(16มีค.63) นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและกรรมการ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและจิตอาสา เร่งทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้กับผู้มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคไวรัส covid-19 ในจังหวัดพังงาเช่นตามโรงพยาบาลต่างๆ ตามเป้าหมายที่วางไว้เบื้องต้น 2,000 ชิ้น หลังจากที่ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยไปก่อนหน้านี้แล้วบางส่วน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา โดยนายกเหล่ากาชาดพังงา ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดพังงาอย่าตะหนกตกใจเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสจนเกินไป ขอให้มีสติ ติดตามข่าวสารที่ถูกต้อง หมั่นดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยการล้างมือด้วยสบู่ หรือเช็คมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับผู้อื่น