a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

คณะศรัทธาวัดประดิษฐ์(ส้อ) ทำบุญยกช่อฟ้าวิหารครูบาส้อ และงานไหว้สาป๋ารมี 40 ปี ครูบาส้อ
15 มีนาคม 2563 : เวลา 09.09 น. ณ วัดประดิษฐ์(ส้อ) ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พระครูนันทชัยคุณ(สุมงฺคโล)เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง วัดรัชดา จังหวัดน่าน เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ ในพิธียกช่อฟ้าวิหารครูบาส้อ และงานไหว้สาป๋ารมี 40 ปี ครูบาส้อ ที่ทางคณะศรัทธาวัดประดิษฐ์(ส้อ) ทั้ง 2 หมู่บ้าน คือ บ้านส้อ และบ้านเด่นพัฒนา ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีขึ้นทุกวันที่ 15 มีนาคม ของทุกปีเพื่อรำลึกถึง พระครูมานิตย์บุญยการ หรือครูบาส้อ อดีตเจ้าอาวาสวัดประดิษฐ์(ส้อ) และปีนี้มีพิธียกช่อฟ้าวิหารครูบาส้อ เป็นวิหารที่ใช้ไม้สักทองก่อสร้างทั้งหลัง และมูลนิธิครูบ้าส้อ นำโดยพระครูศีลนันทโชติ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง ประธานมูลนิธิครูบาส้อ ได้มีการมอบทุนการศึกษา โดยสายบุญคุณจิรารัตน์ สิงห์สู่ถ้ำ และคณะมอบทุนจำนวน 30 ทุน แบ่งเป็นประถมศึกษา 25 ทุนๆ ละ 500 บาท และมัธยมศึกษา 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท มอบโดยพระเดชพระคุณพระศรีศาสนโมลี (สุทธิวัฒน์ ภูริญาโณ ป.ธ.๙)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพมหานคร คณะลูกหลานแม่สังข์ทอง หาญต๊ะ โดยคุณสงคราม หาญต๊ะ มอบทุนการศึกษาอีก 20 ทุน และพระปลัดเสมอ ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดประดิษฐ์(ส้อ) เมตตามอบทุนการศึกษาอีก 10 ทุน โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมกิจกรรมอาทิ นายสุรชัย สุวรรณชัยลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงกลาง,นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ประธานมูลนิธิสันติภาพ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน,นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย นายกองการบริหารส่วนตำบลเปือ,นายมนัส พลหล้า อุปนายกคนที่ 1 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ จังหวัดน่าน,ด.ต.อัมพร ไชยธงรัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเปือ,ว่าที่ ร้อยโท สำอางค์ ใจการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกวต,นายธนกฤต จิตตรง กำนันตำบลเปือ,นายทัตพงศ์ นันทะน้อย กำนันตำบลเชียงกลาง,นายสว่าง นิลคง ผู้ใหญ่บ้านวังก้า ตำบลเชียงคาน,นายชาตรี ทำงามผู้ใหญ่บ้านพูล,นางสมศรี ปัญญาจักร์ ผู้ใหญ่บ้านม่วง,นางพอง พงษ์ขัง ผู้ใหญ่บ้านพญาแก้ว,ตำบลพญาแก้ว/นายพินิจ หน่อท้าว ผู้ใหญ่บ้านส้อ,นายสมเลย ลำทา ผู้ใหญ่บ้านเด่นพัฒนา,และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ ทุกหมู่บ้านในตำบลเปือ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ครูบาส้อนั้น เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2437 ที่บ้านหนองบัว ต.ป่าคา ท่าวังผา จ.น่าน (ซึ้งเป็นหมู่บ้านไทยลื้อ ดังนั้นครูบาท่านมีเชื้อสายไทยลื้ออยู่ครับ)
บรรพชาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2449
อุปสมบท วันที่ 8 พฤษภาคม 2457 ที่วัดหนองบัว ต.ป่าคา อ.ปัว (ปัจจุบันเป็นอำเภอท่าวังผา ) น่าน
โดยมีพระขัตติยศ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระอภิวงศ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระธรรมยศ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
พระครูมานิตย์บุญยการนั้นท่านมาอยู่ที่วัดประดิษฐ์(ส้อ) อำเภอทุ่งช้าง น่าน เมื่อปี 2463
ตำแหน่งทางสงฆ์
ปี 2465 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดประดิษฐ์
ปี 2477 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลเปือ
ปี 2483 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์
ท่านได้รับสมณศักดิ์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2503
ท่านมรณะภาพเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2523
พระราชเพลิงศพเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2524
รวมสิริอายุ 87 ปี 66 พรรษา
วัตถุมงคลของท่าน
เหรียญรุ่นแรกสร้างปี 2516 มีด้วยกันสองอย่างคือ เนื้อทองแดง และทองแดงกะไหล่เงิน
สมัยที่ ผกค.ที่น่านนั้นหลายคนรอดตายได้เพราะเหรียญครูบาส้อนี้แหละครับ
ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน