“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับมทน.1/รอง ผอ.รมน.ภาค1และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกและเป็นประธานพิธีปิดการฝึกทบทวนหมู่บ้าน อพป.!!

เมื่อวันที่12 มี.ค.63 เวลา10.00 น.ที่ผ่านมา พล.ท.เจริญชัย หินเธาน์ มทน.1/รอง ผอ.รมน.ภาค 1(1)พร้อมด้วย พล.ต.วิรัฎฐ์ วงษ์จันทร์รอง เลขาธิการกอ.รมน.ภาค 1และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกและเป็นประธานพิธีปิดการฝึกทบทวนหมู่บ้าน อพป. หมู่บ้านต้นกระถินต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุลรอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.(ท.)นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/เลขาธิการ กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.ปลัดอำเภอกุยบุรี นายกอบต.สามกระทาย สวญ.สามกระทาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.สามกระทายและสมาชิก อพป.ร่วมให้การต้อนรับต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีภาคปฏิบัติบ้านเขารางโดยมีนายประสงค์ ทองแผ่น ปราชญ์ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ณ ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับและพาชมสถานที่พร้อมบรรยายสรุป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จวประจวบคีรีขันธ์!!

###############################