ปทุมธานี ประชาชนหมู่บ้านภัสสร1พึ่งตนเองทำหน้ากากอนามัยใช้เองและช่วยเหลือสังคมรอบข้าง

0
45

ปทุมธานี
ประชาชนหมู่บ้านภัสสร1พึ่งตนเองทำหน้ากากอนามัยใช้เองและช่วยเหลือสังคมรอบข้าง

วันนี้ 12 มีนาคม2563 ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านภัสสร1ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต3 พรรคภูมิใจไทย นายสมเกียรติ โอภาศเพิ่มพงษ์ ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านภัสสร1 พร้อมด้วยประชาชนผู้พักอาศัยกว่า20คน ในโครงการพร้อมใจกันร่วมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เอง เพื่อใช้ในการป้องกัน- รับมือ “ไวรัสโคโรน่า” COVID-19
นายสมเกียรติ โอภาศเพิ่มพงษ์ ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านภัสสร1 เปิดเผยว่า การผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองนั้นเกิดจากความคิดของประชาชนภายในหมู่บ้านเพื่อป้องกัน ไวรัสโคโรน่า” COVID-19 หลังจากไวรัสโคโรน่า” COVID-19เกิดการระบาดแล้ว ประชาชนที่เห็นดีด้วยและมีอุปกรณ์มีความรู้จึงมารวมตัวกันเริ่มทำการผลิต ปัจจุบันมีการผลิต4แบบ มี1แบบที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ ปัจจุบันมีการผลิตได้วันละประมาณ 100-150 อันโดยจะแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนหมู่บ้านภัสสร1 จำนวน300ครัวเรือนก่อน ครัวเรือนละ3ชิ้น หากเหลือก็จะนำไปแจกจ่ายให้ผู้พักอาศัยชุมชนรอบนอกในตำบลคลองสามที่มาลงทะเบียนไว้กับนิติบุคคล เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรค ทั้งนี้ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากนายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต3 พรรคภูมิใจไทย ที่สนับสนุนงบประมาณในการไปจับซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผสมคอตต้อน ยางยืดและด้ายเย็บผ้าเพื่อใช้ในการผลิต หากหมู่บ้านไหนต้องการที่จะมาเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสามารถเดินทางมารับความรู้เพื่อนำไปต่อยอดผลิตใช้ในการป้องกันโรคภายในชุมชนก็ยินดีให้คำปรึกษา
นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต3 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า หน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ หน้ากากอนามัยที่เราผลิตขึ้นเองนั้นเมื่อใช้แล้วยังนำกลับมาซักหรือเปลี่ยนไส้กรอง(กระดาษทิชชู่)ได้อีก และอยากให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในคลองสามเข้ามาเรียนรู้การตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชน.