สกลนคร…พรรณานิคมส่งวิทยากร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู้โควิค-19

0
67

สกลนคร…พรรณานิคมส่งวิทยากร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู้โควิค-19
.วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายเทอดศักดิ์ จุลนีย์ สาธารณสุขอำเภอพรรณนานิคม จ.สกลนคร เผยว่า โดยการอำนวยการของนายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณนานิคม จ.สกลนคร มอบหมายให้ทีมวิทยากรอำเภอพรรณานิคมร่วมเป็นวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ จังหวัดสกลนคร…
สำหรับวันนี้เป็นวันที่สี่ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งที่ 1 รุ่นที่ 2ฯ ที่ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.จ.)จังหวัดสกลนคร และมีการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นทั้งวิทยากรและกลุ่มผู้เข้าค่ายทั้งรอบเช้าและบ่ายผลการคัดกรองรอบเช้าปกติ/ ในรอบบ่ายพบอุณหภูมิสูงหนึ่งรายอยู่ที่37.8องศาส่งต่อเพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้นต่อไป/ทบทวนองค์ความรู้และการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคCOVID-19…ในการนี้ขอขอบผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบุคลากรตลอดจนทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติงานครั้งนี้ และกำลังใจสู้ๆต่อไป.
///////////////////////////////ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน