ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ พัฒนาวัดเขาน้อยเนื่องวันสถาปนาหน่วย

0
36

ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ พัฒนาวัดเขาน้อยเนื่องวันสถาปนาหน่วย
ในวันนี้ 10 มี.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี พลเรือตรี สุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะนายทหารทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพล ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล พัฒนาวัดเขาน้อย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ที่จะถึงในวันรุ่งขึ้น 11 มี.ค.2563
ทัพเรือภาคที่ 1 ถือเป็นหน่วยหลักของกองทัพเรือ มีภารกิจหลักในการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล และชายฝั่ง การพัฒนาความมั่นคงชายแดน เกาะแก่งต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ตลอดจนพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรม และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งนับว่าภารกิจเหล่านี้มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง
ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645