จันทบุรี-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สรุปผลการดำเนินงาน ปัจจุบันสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน 240,000 บาท

0
38

จันทบุรี-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สรุปผลการดำเนินงาน ปัจจุบันสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน 240,000 บาท

วันนี้ ( 11 มี.ค.63 ) ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายภาณุ วิทูธีรศานต์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายธนพล กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี ในฐานะที่ปรึกษาสมาคม และ นายศิริพงษ์ ศรีงาม นายกสมาคมกำนัน – ผู้ใหย่บ้านจังหวัดจันทบุรี ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้นำคณะกรรมการ และ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ที่ปัจจุบันสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นองค์กรตัวอย่างของกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศที่มีความเข้มแข็ง สามัคคี และเป็นประชาธิปไตยในการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุด ในปัจจุบันสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรีมีสมาชิกทั้งสิ้น 7,561 คน เมื่อสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสวัสดิการค่าจัดการงานศพ และสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 240,000 บาท ในปีที่ผ่านมามีสมาชิกเสียชีวิตรวม 68 ราย หลักเกณฑ์การเปิดรับสมาชิกต้องเป็นกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร กำนัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเปิดโอกาสให้สามี – ภรรยา ของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มีสิทธิในการสมัครสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะต้องเสียค่าสมัครครั้งแรก 50 บาท และจะต้องชำระค่าบำรุง และ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า2,020 บาท ในแต่ละปี สมาชิกจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าแก่สมาชิกที่เสียชีวิตรวม 50 ศพ หากจำนวนสมาชิกเสียชีวิต ในแต่ละปีเกิน 50 ราย สมาชิกจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์เพิ่ม รายละ 40 บาท ปัจจุบันสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรีได้ย้ายที่ทำการจากชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นที่ศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้านหน้า บริเวณอาคารหมวกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมาชิกสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก