จันทบุรี-หลายภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมรณรงค์ทำความสะอาด สร้างความมั่นใจ แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว นักแสวงบุญที่มาร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ป้องกันไวรัสโควิด-19

วันนี้ ( 11 มี.ค.63 ) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ สาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดจันทบุรี สันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และวัดที่ร่วมจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้นำจิตอาสาร่วมรณรงค์ทำความสะอาดฉีดแอลกอฮอล์ชนิดเข้มข้นเพื่อฆ่าเชื้อโรคและป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักแสวงบุญที่จะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงบนยอดเขาคิชฌกูฏ ทั้งนี้ งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการจัดงานประเพณีที่จะเปิดให้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทปีนี้ ถึงวัน อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดงานประเพณีตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีนักแสวงบุญ ประชาชน นักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงแล้วรวมกว่า 750,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย แต่ก็มีชาวต่างชาติ ประมาณ 3,000 คน ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจในช่วงโค้งสุดท้ายของการจัดงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่าจังหวัดจันทบุรีมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทุก ๆ สถานที่ ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรียืนยันผลการตรวจ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ส่วนผู้ป่วยต้องสงสัยที่ไปตรวจคัดกรองก็เป็นผู้ป่วยทั่วไปไม่มีผลแสดงว่าติดเชื้อแต่อย่างใด ขณะที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรีมีความพร้อมและมีมาตรการในการเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก