จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ปปส.ภาค 4 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกลุ่มประเทศ กลุ่มแม่น้ำโขงเปิดปฏิบัติการ “ยุทธการ พิทักษ์สังคมตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันนี้ 10 มี.ค. 63

0
55

จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ปปส.ภาค 4 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกลุ่มประเทศ กลุ่มแม่น้ำโขงเปิดปฏิบัติการ “ยุทธการ พิทักษ์สังคมตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันนี้ 10 มี.ค. 63 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายอดุล ประยูรสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 , พ.อ.บุณสิน พาดกลาง รอง ผบ.กองกองลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกันแถลงคำสั่งแผนปฎิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีผนึกกลุ่มประเทศ กลุ่มแม่น้ำโขงเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำ
จากสถานการณ์ยาเสพติดผู้ผลิตยาเสพติดทุกกลุ่มในสามเหลี่ยมทองคำยังเร่งผลิตยาเสพติดและส่งเข้ามาในไทย รวมถึงประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซี่ยน ประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขง ทั้งในเมียนมา ลาว กัมพูชา หรือแม้กระทั่งจีน ต่างได้รับผลกระทบมียาเสพติดทะลักเข้าในทุกประเทศในภูมิภาคนี้ นอกจากแม่น้ำโขงซึ่งถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำแล้ว เครือข่ายยาเสพติดยังใช้เส้นทางบกในการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ผลิตสู่โลกภายนอกด้วย
การปฏิบัติการ 1511 มีประเทศสมาชิกที่ปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ร่วมกัน ปฏิบัติการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติดและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ประเทศของตนเอง โดยทั้ง 6 ประเทศสมาชิกเห็นพ้องร่วมกัน เปิด “ปฏิบัติการ 1511” เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดจากแหล่งผลิตยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำไม่ให้เข้าสู่ประเทศของตนเอง ร่วมกันปราบปรามเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ แผนปฎิบัติการ 1511 สมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ตกลงใจร่วมกัน

เพื่อดำเนินการดังกล่าวในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อร่วมกันปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด โดยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทย จะอยู่พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย พื้นที่ อ.สังคม อ.เมืองหนองคาย และ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ในการใช้มาตรการขับเคลื่อน ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามยาเสพติด การป้องกันยาเสพติด การบำบัดรักษายาเสพติด และการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกัน