จสกลนคร..สู้โควิค-19 อำเภอพรรณานิคม ฝึกอบรมให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

0
67

จสกลนคร..สู้โควิค-19 อำเภอพรรณานิคม ฝึกอบรมให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัยจากผ้า
นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เผยว่า จากภาวะการที่หน้ากากอนามัย มีจำนวนจำกัดและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีหน้ากาอนามัย ที่ทำง่ายสะอาดถูกตามวิธีการสุขลักษณะ เมื่อ 10 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านนาขาม ได้มีการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยใช้ผ้าฝ้ายที่มีในท้องถิ่น โดยมีวิทยากรจาก อสม. ในชุมชนที่เป็นช่างเย็บผ้า
ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี อสม.เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน จากหมู่ที่ ม.3และหมู่ที่ .7 ตำบลเชิงชุม ได้มีหน้ากากอนามัยใช้ต่อไป..
///////////ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน