“จิตอาสาเ เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

0
38
  • “จิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วย พ.ต.อ. วีรภัสส์ ห้วยหงษ์ทอง ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ และ พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เก็บกวาด เก็บขยะ ริมถนน ล้างถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ถึงแยกสันคู และภายในชุมชน

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสุขอนามัยที่ดี และร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก