ข่าวแรงงานอุทัย ฯ อุทัยติวเข็มเดินเคาะประตูบ้านด้านแรงงานป้องกัน(ผีน้อย)พร้อมโรคไวโครัสโคโรนา (โควิด- 19)

0
79
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าวแรงงานอุทัย ฯ อุทัยติวเข็มเดินเคาะประตูบ้านด้านแรงงานป้องกัน(ผีน้อย)พร้อมโรคไวโครัสโคโรนา (โควิด- 19)
เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา หัวหน้าแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารด้านแรงงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงานให้กับประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบการทีม่ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา พร้อมกับได้รณรงค์ ให้ประชาชน กลุ่มแรงงานรักษาสุขภาพ กิน ร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันอันตรายจากโรคติดต่อร้ายแรงไวโครัสโคโรนา (โควิด- 19) หน้าธนาคารกสิกรไทย ผ่านตลาดสด มายังท่ารถ บขส.อุทัยธานี โดยมีพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนที่สัญจรผ่าไปมาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
โดยนางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา หัวหน้าแรงงานจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานี นั้นทุกแห่ง ปลอดยาเสพติด ต้องไม่มีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อัตราค้าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดอุทัยธานี วันละ 315 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ให้สถานประกอบการร่วมเป็นสมาชิกชมรม TOBE NUMBER ONE
การเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมิให้ถูกหลอก (ผีน้อย) การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว จะสิ้นสุดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขอให้นายจ้าง ลูกจ้าง ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
ช่างทางหางานทำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้ถูกต้อง สถานที่ประกอบการได้ปิดกิจการหรือเลิกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมกับเชิญชวนแรงงานให้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามตรา 40 เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ และคุ้มครองตาม กฎหมายประกันสังคม พร้อมกับเชิญชวนให้เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้รับใบรังรองมาตราฐานฝีมือแรงงานต่าง ๆ
โดยจำเพราะฤดูร้อนนี้ให้ประชาชน แรงงานต่างด้าว ระวังโรคอันตรายของพิษสุนัขบ้า และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขบ้า แมวกัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ด.ร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ดังกล่าว
(บทสัมภาษณ์นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา หัวหน้าแรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
//////////////
พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลอุทัยธานี