สสจ.นครพนม รายงานสถานการณ์ COVID-19 เตรียมพร้อมรับกลุ่มเสี่ยง แนะ ปชช.ทิ้งหน้ากากอนามัยในที่จัดให้

0
34

สสจ.นครพนม รายงานสถานการณ์ COVID-19
เตรียมพร้อมรับกลุ่มเสี่ยง แนะ ปชช.ทิ้งหน้ากากอนามัยในที่จัดให้

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทยธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 63/2563 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “COVID-19″ (Coronavirus disease that was discovered in 2019) หรือ “โรคไวรัสโคโรนา-๑๙” โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนคพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

  1. นายแพทยธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1019 (COVID-19) ว่า นอกจากการติดตามและค้นหาผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในชุมชน โดยทีมตระหนักรู้สถานการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมแล้ว จากการดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก ณ จุดคัดกรองฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 124,144 คน ไม่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องดำเนินการสอบสวนโรค รวมทั้ง ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเรื่องการกักกันและได้ดำเนินการติดตามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ฯ home quarantine ต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามการใช้หน้ากากอนามัยในสถานพยาบาล ซึ่งหน้ากากอนามัย Surgical mask มีจำนวนคงเหลือ 74,750 ชิ้น อัตราการใช้ต่อวัน 543 ชิ้น ระยะเวลาใช้หมด 138 วัน หน้ากากอนามัย N95 จำนวนคงเหลือ 550 ชิ้น อัตราการใช้ต่อวัน 11 ชิ้น ระยะเวลาใช้หมด 49 วัน และอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรจากส่วนกลาง หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 100 ชิ้น หน้ากากอนามัย Surgical mask จำนวน 23,00 ชิ้น กำหนดรับของวันที่ 17 มีนาคม 2563 และขอฝากถึงพี่น้องประชาชน หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดยสถานะเป็นขยะติดเชื้อ ต้องทิ้งให้ถูกที่โดยผู้ใช้แล้วสามารถนำไปทิ้งในที่ที่จัดไว้ให้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สำนักงานเทศบาล ทุกแห่ง เพื่อหน่วยงานราชการจะ
    ได้รวบรวมไปทำลายอย่างถูกวิธีต่อไป

ภาพ /ข่าว เทพพนม รายงาน