วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น

0
31

วันที่ 10 มีนาคม 2563
เวลา 17.30 น
นายเขม คงสินชัย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพิจิตรพร้อมด้วย นางสาวอรทัย จารุภัทรพาณิชย์ ผอ. กศน.อ.เมืองพิจิตร ร่วมกันแจกหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อโรค ที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มฝึกอาชีพของ กศน.อ.เมืองพิจิตร ให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีหน้ากากฯ เนื่องจากภาวะหน้ากากฯขาดแคลน และเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆ รวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIT-19) พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIT-19) และวิธีป้องกันเชื้อไวรัสฯ ที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วย เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ณ บริเวณตลาดนัดคลองถม ถนนสาย 115 (พิจิตร-กำแพงเพชร) จำนวน 1000 ผืน