“รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก.ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และจัดทำหน้ากากอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)!!    

0
73

“รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก.ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และจัดทำหน้ากากอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)!!

วันนี้ (10 มี.ค.63) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผวจ.นว.ได้มอบหมายให้ นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ รอง ผวจ.นว. มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก.ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมอำเภอเก้าเลี้ยว ซึ่ง อ.เก้าเลี้ยว ร่วมกับส่วนราชการ/อปท.ในพื้นที่/อสม. จัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างทีมงานวิทยากรครู ก. ลงไปถ่ายทอดความรู้ เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019/การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ ครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง หลังจากนั้นท่านรองผวจ.ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนที่มาติดต่องานกับทางราชการที่ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว

และได้เดินทางไปพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนกลุ่มสตรีไทยดำบ้านยางใหญ่ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว ที่ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย โดยทีมงาน กศน.อ.เก้าเลี้ยว เป็นวิทยากร ขณะนี้ตัดเย็บได้แล้วจำนวน 2,000 ชิ้น จะจัดไปแจกจ่ายกับราษฎรในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยวและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

#สมบัติ ผลกิจ ทีมข่าวเฉพาะกิจ คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์!!

################################