ผู้ใหญ่ใจดีนำหน้ากากอนามัยมอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

0
40
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ผู้ใหญ่ใจดีนำหน้ากากอนามัยมอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. คุณข้ออ้อย ดรุณเพชร นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ผลิตโดยจิตอาสา นำมามอบให้ผู้รับบริการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

เวลา 10.30 น. คุณธนะกิจ โฆษิตานนท์ ( หจก.วิบูลย์ฟาร์มา ) นำหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

เวลา 10.45 น. คุณสุพิชญา ไพรฑูล เจ้าของตลาดเพชรพิชญา นำหน้ากากอนามัยจำนวน 1,500 ชิ้น มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ

เวลา 12.45 น.คุณณปภัช อัตตนนท์ นำด้ายสำหรับเย็บ หน้ากากอนามัย มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีคุณศรีจิตต์ ประสิทธิเมตต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รับมอบ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้บริจาคทุกท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
…………………………………………………….
ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-001555 , 056-219888 และ 089-8584102 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ