อับดุลหาดี/ยะลา/9 มี.ค. 63 สวท.ยะลา ผนึกกำลังเครือข่าย จัดงาน“ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19”

0
25

อับดุลหาดี/ยะลา/9 มี.ค. 63
สวท.ยะลา ผนึกกำลังเครือข่าย จัดงาน“ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19”

วันนี้(9มีค.63) ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดกิจกรรมรับบริจาคผ้า สิ่งของ อุปกรณ์สำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย และร่วมสมทบทุน เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า มอบให้กับประชาชนในจังหวัดยะลา ภายใต้กิจกรรม “ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโค วิด-19” โดยเครือข่ายสื่อมวลชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ร่วมกับ จังหวัดยะลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญมาตรการควบคุม และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19

โดยได้จัดเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา มาสอนการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้เป็นการกระจายความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งเพียงครั้งเดียว ที่กำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้

นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย อีกทั้ง หน้ากากอนามัยหนึ่งในตัวช่วยเพื่อการป้องกันสุขภาพจากการ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน ประชาชนไม่สามารถหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้ ด้านสาธารณสุข แนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 สวมใส่หน้ากากผ้าแทนการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หลังประสบปัญหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรคดังกล่าว ที่มากับ ผู้คนทางจากนอกราชอาณาจักรดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามา ภายในราชอาณาจักรและเพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยหน้ากากอนามัยหนึ่งในตัวช่วยป้องกัน

ดังนั้น เครือข่ายสื่อมวลชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญมาตรการควบคุม และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงกำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคผ้า สิ่งของ อุปกรณ์สำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย และร่วมสมทบทุน เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า มอบให้กับประชาชนในจังหวัดยะลา ภายใต้กิจกรรม “ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19”ขึ้น
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา