a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

59 คนไทยจากเกาหลีใต้ถึงสัตหีบ เข้ากักตัวตามแผนรับมือโควิด19
เมื่อเวลา 01.15 น. ของวันที่ 8 มี.ค. 63 ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ พักดูเพื่อเฝ้าดูอาการ อาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี คนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ 59 คน แบ่งเป็นหญิง 32 คน ชาย 27 คน ได้เดินทางมายังศูนย์เฝ้าระวัง ด้วยรถบัส 3 คัน ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรกโดยทั้งหมดจะต้องผ่านการคัดกรองโรค ด้วยการวัดไข้ การฆ่าเชื่อด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมทำความสะอาดกระเป๋าสัมภาระ รองเท้า อุปกรณ์สื่อสาร ก่อนขึ้นห้องพัก ซึ่งได้มีการคัดแยกชาย-หญิง จากกัน ในการเข้าพักเพื่อเฝ้าดูอาการ ห้องละ 3 คน โดยคนไทยที่กลับมาทั้งหมดจะถูกกักตัว 14 วันเพื่อเฝ้าดูอาการตามแผนรับมือไวรัสโควิด-19
ส่วนรถบัสและพนังงานขับรถที่รับส่งคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีนั้น จะต้องจะผ่านการทำความสะอาด ด้วยกระบวนการฆ่าเชื่อ ตามขั้นตอน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะเดินทางกลับ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคสู่ผู้ขับขี่ และผู้ใช้งานกับรถโดยสารหลังการปฏิบัติภารกิจ สำหรับพื้นที่อาคารรับรองสัตหีบ เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ทั้งหมด 6 อาคาร ตั้งแต่อาคาร 3 – อาคาร 8 โดยผู้ที่ถูกกักตัว จะอยู่ได้ในพื้นที่เฉพาะด้านในอาคารรับรองและสวนหย่อมโดยรอบอาคาร โดยมีรั้วกันโดยรอบและมีเจ้าหน้าสารวัตรทหารเรือ เฝ้าอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ได้ออกมาบริเวณด้านนอก หรือริมทะเล ทั้งนี้คาดว่าจะมีคนไทยกลับจากเกาหลีทยอยเดินทางมายังกิจการอาคารรับรองสัตหีบเพิ่มอีก เพื่อเฝ้าดูอาการ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก