“ตม.จว.นครนายก เข้มงวด การกระทำความผิดในพื้นที่และห่วงใยทั้งชาวไทยและเทศ แถลงผลงานการปฎิบัติงานในรอบ 3เดือน จนถึงปัจจุบัน!!

0
85
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ตม.จว.นครนายก เข้มงวด การกระทำความผิดในพื้นที่และห่วงใยทั้งชาวไทยและเทศ แถลงผลงานการปฎิบัติงานในรอบ 3เดือน จนถึงปัจจุบัน!!
วันนี้ 6 มี.ค.63 เวลา 14.00 น .พ.ต.ต. สมรภูมิ เหล็กมา สว.ตม.จว.นครนายก และชุดปฎิบัติการตรวจคนเข้าเมืองและสืบสวนปราบปราม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ตรวจคนเข้าเมืองทุกจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด ซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักตำรวจแห่งชาติ ในภาพรวมได้รับการยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธาจากประชาชน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.ต. สมรภูมิ เหล็กมา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก พร้อม เจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปราม ได้ดำเนินการและมีหลักในการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้
1.)ป้องกัน ปราบปราม คนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.)ตรวจสอบควบคุมการพักอาศัยของคนต่างด้าวในพื้นที่โดยมุ่งเน้นแหล่งชุมชนของคนต่างด้าวสัญชาติเป้าหมายไม่ให้ก่อความไม่สงบหรือความเดือดร้อนรำคาญขึ้นในสังคม
3.)สืบสวนจับกุมบุคคลต่างด้าวที่กระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบ

ซึ่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายกได้ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่ สถานประกอบการ นายจ้าง/ผู้ประกอบการต่างๆ รวมทั้งเร่งรัดกวดขันการจับกุมการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.เข้าเมือง 2522 และความผิดอื่นๆ ในท้องที่รับผิดชอบ มีผลการปฏิบัติ ดังนี้
1.ผลการประชาสัมพันธ์เชิงรุกห้วง 3 เดือนย้อนหลัง (เดือนธันวาคม 2562 มกราคม 2563 และกุมภาพันธ์ 2563) รวม 26 ครั้ง ดังนี้
1.1โรงงาน 5 แห่ง 1.2 โรงแรม, รีสอร์ท 5 แห่ง 1.3 ไซด์งานก่อสร้าง 10 แห่ง 1.4 สถานประกอบการอื่นๆ 6 แห่ง

2.ผลการปฏิบัติในการปราบปรามจับกุม
2.1 จับกุม 27 คดี
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปิดล้อมตรวจค้น 11 ครั้ง จับกุมหลบหนีเข้าเมืองจำนวน 1 ราย จับกุมมาตรา 38 จำนวน 7 ราย พ.ร.บ.จราจร จำนวน 8 ราย

เดือนมกราคม 2563 ปิดล้อมตรวจค้น 10 ครั้ง จับกุม มาตรา 38 จำนวน 7 ราย พ.ร.บ.จราจรจำนวน 8 ราย ประชาสัมพันธ์

เดือนธันวาคม 2562 ปิดล้อมตรวจค้น 8 ครั้ง จับกุม พ.ร.ก.การทำงาน จำนวน 11 ราย จับกุมมาตรา 38 จำนวน 7 ราย พ.ร.บ.จราจรจำนวน 9 ราย

ทั้งนี้ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกและออกสืบสวนหาข่าว เพื่อป้องปราม และจับกุมผู้กระทำความผิดให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ทางด้าน พันตำรวจตรี สมรภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นไปตามนโยบายทางการของ พลตำรวจโท สมพงษ์ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ พลตำรวจตรี อาชยน ไกรทอง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ที่ให้เข้มงวดกวดขันในการกระทำความผิดของคนต่างชาติตามพรบคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และปกป้องดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องและมีประโยชน์ต่อประเทศไทยให้ได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยหากผู้ใดมีเบาะแสการกระทำความผิดในพื้นที่จังหวัดนครนายกสามารถติดต่อ ตรวจคนเข้าเมือง ได้ทุกจุดที่มีที่ทำการหรือโทรสายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1178 หรือเข้าดูที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigrationgo.th ได้ทันที!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล
รอง ผบก.ตม 1 /รองโฆษก สตม.และ โฆษก บก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

#สมบัติ ผลกิจ ทีมข่าวเฉพาะกิจ คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์!!

###############################