โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ Covid -19

0
89

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ Covid -19

1. จัดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่มีมาตรฐาน ให้ผู้รับบริการได้ใช้ฆ่าเชื้อ
2.เพิ่มความถี่การทำความสะอาดทุกจุดที่โดนสัมผัสบ่อย เช่นทำความสะอาดลิฟท์ทุก 2 ชั่วโมง พื้นอาคาร ห้องน้ำ รถเข็น
3. เตือนประชาชนที่มาโรงพยาบาล ฯ ให้ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
4. ผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง ให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์
5. เน้นย้ำให้ดูแลสุขภาพตนเอง กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ออกกำลังกาย
6. จัดตั้งศูนย์ One Stop Service หรือ Fever with ARI Clinic ตั้งเต้นท์ที่ด้านหน้าโรงพยาบาล อยู่ในที่โล่ง เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรค Covid -19

โรงพยาบาลจะสามารถรับมือกับอาการเจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถ้าเจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจ ให้ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ปกปิดข้อมูล ปฏิบัติตามข้อแนะนำเมื่อมีความเสี่ยงต่างๆ ไม่เผยแพร่ หรือสร้างข่าวลวงที่จะทำให้สถานการณ์แย่ลง ไม่ไปในที่มีคนแออัด ถ้าเจ็บป่วยหรือสงสัยให้รีบไปพบแพทย์

……ประเทศไทยจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน…..