จ.อุทัยธานี มอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา ครู เด็กนักเรียนกะเหรี่ยงบนแก่นมะกรูดยอดดอย

0
45

จ.อุทัยธานี มอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา ครู เด็กนักเรียนกะเหรี่ยงบนแก่นมะกรูดยอดดอย

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 6 มีนาคม 2563 พันเอกอติพร จันทร์บาง รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมกำลัง ได้นำสิ่งของพระราชทานมามอบให้กับประชาชนผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน รับหมวก ผ้าพันคอ อุปกรณ์การเรียน กระป่องออมสิน และผ้าห่ม ณ. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โดยมี ด.ร.เสถียร อ่วมพรหม รอง ผอ.สพป อน. 2 นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ร้อยตรีมานพ เชื้อเมืองพาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายดิเรก ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย นายกฤษดา ประสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ร.ท.ยุทธนา เยาวิทย์ ทหารชุดรักษาคสามสงบ อำเภอบ้านไร่ พร้อมคณะครูอีมาดอีทราย เด็กนักเรียนร่วม พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นำสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน
หลังจากนั้น พันเอกอติพร จันทร์บาง รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ได้บรรยาย หัวข้อ สถาบันพระมหากษั
ตริย์กับประเทศไทย
/////////////////
พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลอุทัยธานี