“อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอคุณธรรม!! เตรียมจัดงานประเพณีตุ้มโฮมไทดำอำเภอเก้าเลี้ยว ครั้งที่ 2!!

0
25
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอคุณธรรม!! เตรียมจัดงานประเพณีตุ้มโฮมไทดำอำเภอเก้าเลี้ยว ครั้งที่ 2!!

เมื่อวันที่ (5 มี.ค.63) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีตุ้มโฮมไทดำอำเภอเก้าเลี้ยว ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน.ส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรรมการไทดำอำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อยินดีกับกลุ่มราษฎรไทดำที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมไทดำเสร็จเรียบร้อยตามหลักทางกฎหมายแล้ว

รวมทั้งเตรียมจัดงานกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำขึ้นเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน อันเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการ”แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”ของกรมการปกครองและแนวทาง”อำเภอคุณธรรม”ของกระทรวงวัฒนธรรม (ทั้งนี้ที่ประชุมยังไม่ได้กำหนดวันที่ที่จะจัดงานให้ชัดเจน เนื่องจากต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิท 19 ซะก่อน) ณ  ห้องประชุมธรรมคุณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว ชั้น 2
#เก้าเลี้ยวแข็งแกร่ง เก้าเลี้ยวสามัคคี เก้าเลี้ยวเป็นหนึ่ง!!

#สมบัติ ผลกิจ ทีมข่าวเฉพาะกิจ คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์!!

###############################