สันนิบาตเทศบาลจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อสม.และ เทศบาลเมืองท่าช้างนำหน้ากากอนามัยที่ตัดเย็บกว่า 5,000 ชิ้น

0
57

สันนิบาตเทศบาลจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อสม.และ เทศบาลเมืองท่าช้างนำหน้ากากอนามัยที่ตัดเย็บกว่า 5,000 ชิ้น แจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) และปัญหาฝุ่น Pm2.5หลังหน้ากากอนามัยขาดตลาด
วันที่ 5 มีนาคม 2563 จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) และปัญหาฝุ่น Pm2.5 เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรี ทำให้ประชาชนหันมาใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกันกันมากขึ้น ส่งผลทำให้หน้ากากอนามัยขาดตลาดและมีราคาสูงขึ้น ทำให้หลายหน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญ และต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จึงได้มีการรวมกลุ่มกันที่อาคารศูนย์การมีส่วนร่วมจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในนามสันนิบาตเทศบาลจันทบุรี เทศบาลเมืองท่าช้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อสม.เทศบาลเมืองท่าช้าง นำผ้ามาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย หลังทำเสร็จก็ได้มีการนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนกว่า 5,000 ชิ้น โดยประชาชนในพื้นที่ ที่มีความจำเป็นต้องใช้สามารถเดินทางมารับได้ด้วยตนเอง และจำกัดจำนวน คนละ 1 ชิ้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในพื้นที่
ด้านนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง กล่าวว่า ทางสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าช้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสมาชิก อสม.เทศบาลฯ ได้มีการรวมตัวกันสอนการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าและมีการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียง เพื่อนำไปสวมใส่ป้องกันเชื้อโรคและฝุ่น Pm 2.5 โดยประชาชนสามารถมารับได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 ท่านต่อหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น เพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย โดยวันนี้ได้มีการแจกทั้งหมด 5,000 ชิ้น และยังมีการผลิตเพื่ออีกเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีต่อไป
นายไตรรงค์ มีทับทิม/จันทบุรี 0870894201