โฆษกกองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 74

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.40 น. ที่ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งสาระสำคัญดังนี้

1. โครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 20 (Cobra Gold 2020)

2. การจับกุมยาเสพติด

3. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

4. สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ฯ