เดอะโอ๋ !!! ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.1

0
34

เดอะโอ๋ !!! ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.1
วันนี้ 4 มี.ค. 63 ที่สภ.สามโก้ อ.สามโก้ จว.อ่างทอง พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / เอราวัณ 3 เดินทางมายัง”สภ.สามโก้ ภ.จว.อ่างทองเพื่อตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.1 ในการยกระดับสถานีตำรวจเพื่อประชาชนตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 262/2562 ลง 4 ต.ค.2562 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ฯ รับผิดชอบพื้นที่ ภ.จว.อ่างทอง – ภ.จว.ลพบุรี ช่วงระหว่างเดือน ก.พ.2563-มี.ค.2563 โดยมี พ.ต.อ.เพิ่มเกียรติ สุริยวงค์ รอง ผบก. ภ.จว.อ่างทอง พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียนผกก. สภ.สามโก้ ภ.จว.อ่างทองพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวในที่ประชุมโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร.และผบช.ภ.1 ในเรื่องยกระดับสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำโดยให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมและได้กำชับให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะในขณะแต่งเครื่องแบบ ต้องแต่งกายและตัดผมสั้นให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะโดยให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดตามนโยบายของตร.และปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของ ตร. อย่างเคร่งครัด พัฒนาหน่วยงาน ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และพร้อมต่อการรับการตรวจจากคณะจเรตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่า สำหรับในด้านการสืบสวน ให้จัดทำข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคลตามหมายจับค้างเก่า(CCOC) และให้เร่งรัดจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับมาดำเนินคดีให้จงได้ โดยให้มีการสืบสวน ก่อน/ขณะ/หลัง เกิดเหตุ จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชน ในส่วนด้านความมั่นคงให้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงอย่างเคร่งครัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องพร้อมเพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุ หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำจัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบที่เหมาะสมพร้อมอำนวยความยุติธรรมทางอาญาด้านงานสอบสวน ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 อย่างเคร่งครัดและให้กำกับดูแลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และจริงใจ
พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวต่อว่าด้านการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปทส.)ด้านการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ปอร.)ของรัฐบาล,ตร.และ ภ.1 อย่างเคร่งครัดและเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับสถานบริการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 พร้อมให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งด้านความประพฤติ ระเบียบวินัยและในด้านชีวิตความเป็นอยู่ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 อย่างเคร่งครัด กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด โดยให้หัวหน้าสถานี ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำกล้ายืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมและกล้ารับผิดชอบและให้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมและเมตตาธรรมพร้อมกำชับเรื่องการรายงานรายงานเหตุฯ ให้ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการว่าด้วยเรื่องการรายงานเหตุให้ทราบ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่องและให้ทำงานโดยยึดหลักการ 4 เกาะ คือ 1.เกาะติดพื้นที่ 2.เกาะติดประชาชน 3.เกาะติดคนร้าย 4.เกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมีคุณลักษณะ 3S คือ Smart, Smile และ Strong โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”