พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจัดสรรหน้ากากอนามัยให้ร้านธงฟ้าจำหน่ายราคา ชุดละ 10 บาท แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขณะที่ร้านค้าทั่วไปในจันทบุรีขาดตลาดแนะประชาชนทำหน้ากากอนามัยใช้เองเรียนรู้ง่ายและปลอดภัย

ความต้องการของหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้นและร้านค้า ร้านขายยา หมดสต็อกไม่มีจำหน่าย ทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี นำไปจำหน่ายในราคาควบคุม ตามร้านธงฟ้าที่เข้าร่วม โดยนางสาวนิภาพร ฉ่ำศรี เจ้าของผู้ประกอบการร้าน บุญนิภาค้าข้าว ต.วังสรรพรส อ.ขลุง เปิดเผยว่าที่ร้านได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมาจำหน่ายรวม 20 กล่อง ในแต่ละกล่องมี 50 ชิ้น ทางร้านได้แบ่งจำหน่ายใส่ถุง ถุงละ 4 ชิ้น ราคาชิ้นละ 2 บาท 50 สตางค์ รวม 1 ชุด 4 ชิ้น 10 บาท แบ่งขายให้ได้คนละไม่เกิน 2 ชุด เพื่อให้หน้ากากอนามัยได้มีเพียงพอแก่ความต้องการของคนในชุมชน และเพื่อให้เกิดความทั่วถึงจะเน้นขายเฉพาะชาวบ้านในชุมชนก่อน ตั้งเป้าหมายไว้จะขายวันละ 2 กล่อง หรือ 100 ชิ้นแต่ถ้าเด็กนักเรียน หรือประชาชนในชุมชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ไม่เพียงพอก็จะเปิดขายเพิ่ม ส่วนคนที่มาจากชุมชนอื่นก็จะแบ่งขายให้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ต้องรอดูความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก ขณะที่ นางสาวนิพัทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวว่า ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีได้ขอรับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน 34,000 ชิ้น แต่รับจัดสรรมาทั้งสิ้น 18,000 ชิ้น และได้กระจายไปจำหน่ายตามร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาควบคุม ซึ่งมีร้านธงฟ้าเข้าร่วมโครงการ รวม 17 แห่ง กระจายตัวครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอแต่ก็ยังไม่เพียงพอความต้องการ/ ร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการบางร้านเปิดจำหน่ายเพียงวันเดียวก็หมดซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีได้ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมแล้ว อย่างไรก็ตามหากประชาชนไม่สามารถซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อใช้งานได้ ก็อยากแนะนำให้ประชาชนได้ทำหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เองได้โดยวิธีการทำสามารถศึกษาและทำเองตามขั้นตอนที่ง่ายจาก ยูทูป หรือ เว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุขที่สอนวิธีการทำ และขอเตือนผู้ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย เกินราคามีความผิดคดีอาญาโทษหนักทั้งจำและปรับ ขณะที่ความต้องการของเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ที่ร้านขายยาเปิดจำหน่ายก็มีประชาชนเข้าไปเลือกซื้อจำนวนมากและใกล้ขาดตลาดแล้ว โดยนายสาโรจน์ บรรจง ผู้จัดการร้านขายยา บ้วนแซตึ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี กล่าวว่าที่ร้านไม่มีหน้ากากอนามัยขายแล้ว และสั่งซื้อจากบริษัทก็ไม่ได้ มีเพียงแอลกอฮอล์ และ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยจำหน่ายแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ขนาดขวดกลาง ราคาขวดละ 20 บาท ขวดเล็กจำหน่ายราคาขวดละ 10 บาท และให้ซื้อได้เพียงคนละไม่เกิน 12 ขวด เพื่อให้กระจายสินค้าเพียงพอความต้องการของประชาชน เป็นการแบ่งปันสินค้าไม่ให้กระจุกตัว แต่ก็แปลกใจว่าการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ทำไมจึงมีสินค้าในการจำหน่าย และฝากประชาชนที่จะซื้อหน้ากากอนามัยหรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์อย่าซื้อกักตุนเนื่องจากสินค้ามีอายุการใช้งาน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก