“จ.ยโสธร –ยโสธรเปิดงานกาชาดและงานวันสถาปนาจังหวัด 48 ปี”

0
36

“ยโสธร –ยโสธรเปิดงานกาชาดและงานวันสถาปนาจังหวัด 48 ปี”
1 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. ที่สวนสาธารณะ บุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ มีการรำบวงสรวง ชุด “บำบวงยศสุนทร” โดยมีผู้ร่วมแสดงการฟ้อนรำจำนวน 3000 คน นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานใน พิธีเปิดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 และที่เวทีกลาง นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และลั่นฆ้องชัย เวลา 19.00 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระสุนทรราชวงศา (สิงห์) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และบุตรของบุคคลที่มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จำนวน 30 ทุน โดย มูลนิธิพระสุนทรราชวงศา (สิงห์)สำหรับการจัดงานสถาปนาจังหวัดยโสธร 2563 มีการแสดงมหรสพ ให้ชมฟรีตลอดงาน คือวันที่ 1 มีนาคม 2563 ชมการแสดง ลำไย ไหทองคำ และแสงดาว เดอะเคส วันที่ 2 มีนาคม 2563 ชมการแสดง ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ชมการแสดง ประถม บันเทิงศิลป์ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ชมการแสดง มนต์แคน แก่นคูน วันที่ 5 มีนาคม 2563 ชมการแสดง พี สะเดิด วันที่ 6 มีนาคม 2563 ชมการแสดง ลาบานูนและวันที่ 7 มีนาคม 2563 ชมการแสดง เอ มหาหิงคุ์ จังหวัดยโสธร จึงขอเชิญเที่ยวงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ซึ่งมีการออกร้านกาชาด ตักมัจฉากาชาด ลุ้นรางวัลจำนวนมากนิทรรศการส่วนราชการ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ชมและซื้อสินค้าโอท๊อปจากแหล่งผลิตของชุมชน จากทุกอำเภอ ข้าวอินทรีย์ ของดียโสธร หมอนขวานผ้าขิด ผ้าย้อมสีธรรมชาติ และสินค้ามากมาย อย่าลืมมาเที่ยวชม // พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน