“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ มูลนิธิพระราหู นำถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย!!

0
52

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ มูลนิธิพระราหู นำถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย!!

เมื่อวันที่ 29 ก.พ.63 เวลา 13.20 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายใน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดย พ.อ. กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข.ร่วมก้บ “มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ นำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมน้ำดื่ม ช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นาย เจน สาหร่าย อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 224/2 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.นาง แก้ว สามเกลี่ยว อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 5 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีกอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกับมูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯได้เล็งเห็นความสำคัญ เกี่ยวกับความเดือดร้อนของผู้ป่วยติดเตียง และเห็นใจครอบครัวผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวนั้นๆจึงร่วมกับ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพ ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวที่มีฐานะยากจน และยากไร้ ในการดำรงชีวิตต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

##############################